Badrumsporslin

Bidé

En bidé är ju perfekt för oss som har småbarn när man vill tvätta vissa valda delar av barnets kropp utan att blöta ner hela ungen… Själv är jag en fetlagd man i 50-årsåldern och när min hustru ber mig att tvätta mina stinkande fötter skulle en bidé varit klockren emedan jag har uppenbara problem med benstelhet och för stor mage… För andra däremot kan en bidé vara en mycket smart lösning. Vi kommer berätta mer om bidéer i kommande artiklar.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...